17354 20کشوری که کم سرعت‌ترین اینترنت جهان را دارند با توجه به آنکه سرعت و قیمت اینترنت یکی از مولفه‌های اصلی و موثر در پیشرفت جوامع و کشورهای مختلف در جهان به شمار می رود، انتشار فهرستی از سرعت اینترنت کشورهای مختلف می تواند برای کاربران قابل توجه باشد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وایمکس نیوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">موسسات تحقیقاتی و آماری مختلف در سراسر جهان در بازه&zwnj;های زمانی مختلف هرساله به انتشار فهرستی از کشورهای جهان با کمترین و بیشترین سرعت اتصال به شبکه اینترنت اقدام می کنند که در آخرین لیست منتشره از سال 2018 میلادی، کره جنوبی طی چند سال اخیر عنوان پرسرعت ترین و ارزان&zwnj;ترین شبکه اینترنت در جهان را به نام خود ثبت کرده و به خود اختصاص داده است. این کشور واقع در شرق آسیا که هم&zwnj;اکنون دهمین کشور بزرگ و قدرت صنعتی در جهان به شمار می&zwnj;رود، در نمایه توسعه اینترنت سازمان ملل متحد نیز از سال&zwnj;ها پیش جایگاه نخست و دوم را از آن خود کرده است. در این گزارش ها همچنین آمده بود که سرعت اینترنت در این کشور به طور میانگین بیش از 45 مگابایت بر ثانیه است که در مقایسه با اینترنت آلمان تقریبا بیش از نیم برابر بیش&zwnj;تر است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">کره جنوبی هم&zwnj;چنین از لحاظ پوشش شبکه&zwnj;ای نیز در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است، به گونه&zwnj;ای که 99 درصد از منازل و خانواده&zwnj;های کره&zwnj;ای به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته و از خدمات آن بهره&zwnj;مند می شوند. این در حالیست که این عدد در آلمان فقط 57 درصد از خانواده و منازل را شامل می&zwnj;شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بر اساس گزارش وب سایت ceoworld magazine، بدون شک یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت روزافزون کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر حاضر در لیست کشورهای رده بالا، اتصال به اینترنت پرسرعت بوده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">این در حالیست که کشورهای دیگری که در قعر جدول رده بندی سرعت اینترنت قرار گرفته اند، از جمله کشورهای توسعه نیافته به شمار می&zwnj;روند که بدون شک، سرعت پایین اینترنت یکی از علل تاثیرگذار در عدم پیشرفت و موفقیت آنها به شمار می&zwnj;رود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">این گزارش به مرور و معرفی مختصری بر 20 کشورجهان با کمترین سرعت اینترنت در سال 2018 میلادی می پردازد:</span></p><p><span style="font-size: 12px">1. یمن:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت : 0.31&nbsp; مگابیت بر ثانیه ، رتبه : 200</span></p><p><span style="font-size: 12px">2. تیمور شرقی:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 0.49&nbsp; مگابیت بر ثانیه ، رتبه : 199</span></p><p><span style="font-size: 12px">3. ترکمنستان:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 0.56&nbsp;&nbsp;&nbsp; مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 198</span></p><p><span style="font-size: 12px">4. سومالی:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp;&nbsp; 0.60 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 197</span></p><p><span style="font-size: 12px">5. گینه:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp;&nbsp; 0.65 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 196</span></p><p><span style="font-size: 12px">6. موریتانی:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp;&nbsp; 0.70 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 195</span></p><p><span style="font-size: 12px">7. سوریه:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 0.81 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 194</span></p><p><span style="font-size: 12px">8. نیجریه:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 0.83 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 193</span></p><p><span style="font-size: 12px">9. بورکینافاسو:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت : 0.84 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 192</span></p><p><span style="font-size: 12px">10. جمهوری کنگو:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت : 0.85 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 191</span></p><p><span style="font-size: 12px">11. کنگو:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت : 0.86 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 190</span></p><p><span style="font-size: 12px">12. جیبوتی:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت : 0.92 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 189</span></p><p><span style="font-size: 12px">13. تاجیکستان:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp;&nbsp; 0.94 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 188</span></p><p><span style="font-size: 12px">14. مالی:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp;&nbsp; 0.95 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 187</span></p><p><span style="font-size: 12px">15. جمهوری وانواتو:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 0.95 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 186</span></p><p><span style="font-size: 12px">16. مایوت:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت : 0.97 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 185</span></p><p><span style="font-size: 12px">17. ازبکستان:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp;&nbsp; 1.02 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 184</span></p><p><span style="font-size: 12px">18. اتیوپی:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 1.13 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 183</span></p><p><span style="font-size: 12px">19. جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 1.13 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 182</span></p><p><span style="font-size: 12px">20. گابون:</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرعت اینترنت :&nbsp; 1.13 مگابیت بر ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، رتبه : 181</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ایسنا</span></p>