17353 حامد شمس به عنوان مدير کل روابط عمومي شرکت ملي پست ايران معرفي شد مدير عامل شرکت ملي پست ايران در مراسم معرفي مدير کل روابط عمومي اين شرکت، روابط عمومي را حوزه اي تخصصي و زبان گوياي سازمان در بين کارکنان و مشتريان دانست و گفت: معرفي نام و نشان معتبر پست و شناساندن خدمات و سرويس هاي متنوع و به روز شرکت ملي پست از مهمترين وظايف و مسووليت هاي اين حوزه است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">حسين نعمتي مدير عامل شرکت ملي پست ايران در جلسه اي که با حضور اعضاي هيات مديره و مديران کل ستادي برگزار شد؛ از مديران جديد اين شرکت به عنوان افرادي شناخته شده، شناسنامه دار و متخصص ياد کرد و گفت: انجام تغيير و تحولات در راستاي پويايي مجموعه امري گريز ناپذير است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي ثبات سازماني را مورد تاکيد قرار داد و افزود: اعتلاي شبکه پستي کشور در گرو رسيدن به ثبات است که اميدواريم تغييراتي که امروز در سطح مديران صورت مي گيرد؛ ضامن رسيدن به اين ثبات و پويايي بيشتر شبکه باشد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">نعمتي رسيدن به اهداف متعالي شرکت و ماموريت تعريف شده آن را اصل و اساس تمامي فعاليت ها دانست و گفت: فضاي موجود کسب و کار، سرعت و تنوع نيازها و خواسته هاي مشتريان مي طلبد ما نيز همپاي اين تحولات، برنامه ها و استراتژي هاي خود را پيش ببريم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مدير عامل شرکت ملي پست ايران به رويکرد مثبت و متناسب با شرايط بازار، از سوي تيم جديد هيات مديره را يادآور شد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد با وجود مشکلات و تنگاهاي موجود اقتصادي در سطح جامعه، امسال عملکرد شبکه پستي براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، به ويژه در حوزه فني و بازرگاني در بحث ارتقا و بهبود کيفيت محصول خوب عمل کرده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">نعمتي در ادامه رشد 30 درصدي امانت در سال جاري را مورد تاکيد قرار داد و حاکم شدن تفکر تيمي و شرکتي در سايه اعتماد و باور به توانمندي ها و ظرفيت هاي موجود را&nbsp; عامل توفيقات شبکه دانست.</span></p><p><span style="font-size: 12px">معاون وزير در ادامه به پيچيدگي هاي حوزه بازار پرداخت و از مدير کل بازاريابي و توسعه محصول خواست برنامه اي مدون، قابل پويش و متناسب با نياز روز مشتريان را در اولويت اقدامات خود قرار دهد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي از حوزه بين الملل نيز به عنوان يکي از بخش هاي مهم شبکه ياد کرد و افزود: اين حوزه مي بايست با در نظر گرفتن اصل قلمرو واحد اتحاديه پستي جهاني، خود را با استانداردهاي روز دنيا و همچنين شرايط تحريمي حاکم بر کشور هماهنگ کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">نعمتي حوزه تامين، نگهداري و پشتيباني را يکي از پرمسووليت ترين بخش هاي پست عنوان کرد و گفت: تهيه و تامين شرايط و امکانات خدمت رساني 13 هزار کارمند شبکه پستي، اساس فعاليت هاي اين حوزه است که نيازمند مديريتي قوي، پويا و منسجم است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;وي در خصوص اهميت جايگاه سرمايه انساني نيز افزود: توجه ويژه به آموزش تخصصي کارکنان و همچنين تقويت و بهبود انگيزه و تامين منافع آنان ضامن بقا و رشد و توسعه شرکت ملي پست در فضاي رقابتي موجود است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مدير عامل شرکت ملي پست در ادامه سخنان خود روابط عمومي را نيز حوزه اي تخصصي و زبان گوياي سازمان در بين کارکنان و مشتريان خواند و گفت: معرفي نام و نشان معتبر پست و شناساندن خدمات و سرويس هاي متنوع و به روز شرکت ملي پست از مهمترين وظايف و مسووليت هاي اين حوزه است که انتظار مي رود در سايه مديريت جديد بيش از پيش محقق شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در پايان اين جلسه احکام انتصاب افروز به سمت مدير کل بازاريابي و توسعه کسب و کار، بهرامي مدير کل پست بين الملل، سلگي مدير کل تامين، نگهداري و پشتيباني، حداديان مدير کل توسعه سرمايه انساني و شمس مدير کل روابط عمومي از سوي مدير عامل به آنان اعطا شد و از مديران پيشين اين مجموعه ها قدرداني به عمل آمد.</span></p>