17352 توسعه کسب و کارها با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي مديرکل توسعه کسب‌وکارهاي فضاپايه سازمان فضايي ايران تأکيد کرد: سياست سازمان گسترده‌تر کردن و عمق دادن به بحث ضرورت استفاده از داده‌هاي فضايي است که در اين راستا ورود بخش خصوصي و کسب‌وکارهاي فضاپايه مي توانند نقش موثري ايفا کنند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">شبنم يزداني، با تأکيد بر اينکه بخش خصوصي هميشه در توسعه صنعت فضايي همراه ما بوده است گفت: چون در يک دهه گذشته سياست کلان کشور به سمت توسعه فناوري فضايي بوده است سطح همکاري ها با بخش خصوصي بيشتر در لايه&zwnj;هاي پاييني توليد فناوري و توليد زيرسيستم&zwnj;ها و ايجاد سيستم&zwnj;هاي کلي ماهواره بوده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي افزود: به&zwnj;موازات اين همکاري&zwnj;ها مدتي است که در بحث کاربردها در حوزه سنجشي و در حوزه مخابراتي بخش خصوصي هرچند نسبتاً کم تعداد فعال&zwnj;شده است. بااين&zwnj;حال استفاده از خدمات آن&zwnj;ها در سراسر کشور فراگير نبوده و يا از مشتري&zwnj;هاي دولتي فراتر نرفته&zwnj;اند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">يزداني ادامه داد: سياست&zwnj;هاي سازمان تقريباً از يک سال گذشته به اين سمت&zwnj;وسو رفته است که از ظرفيت نيروي انساني شکل&zwnj;گرفته چه در حوزه فناوري و چه در حوزه خدمات استفاده کرده و آن&zwnj;ها را به اين سمت هدايت کنيم که راه&zwnj;حل&zwnj;هاي خلاقانه مبتني بر فناوري&zwnj;هاي پيشرفته را براي حل مسائل روز و استراتژيک کشور پيشنهاد بدهند که خوشبختانه تاکنون با استقبال خوبي هم مواجه شده&zwnj;ايم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مديرکل توسعه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه سازمان فضايي با تأکيد بر اينکه طي يک سال گذشته برنامه مفصلي براي توسعه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه تدوين&zwnj;شده است گفت: در اين راستا اولين گام ما اين است که استفاده از فناوري فضايي و کاربرد داده&zwnj;هاي ماهواره&zwnj;اي را به جامعه و مخاطبان خاص آن معرفي کنيم و به&zwnj;موازات آن نيازمندي&zwnj;هاي موجود در سطح کلان را شناسايي کنيم و اين نيازمندي&zwnj;ها را در اختيار اين نوآوران و خلاق&zwnj;ها بگذاريم تا بتوانند آن را تبديل به يک فرصت تجاري با ارائه يک&zwnj;راه حل مبتني بر تکنولوژي فضايي کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي افزود: به&zwnj;طور مثال در حوزه کشاورزي در حال حاضر از بحث توليد تا توزيع مشکلات عديده&zwnj;اي وجود دارد. در بحث توليد و کشاورزي دقيق و علمي، تکنولوژي و داده&zwnj;هاي فضايي مي&zwnj;تواند بسيار تأثيرگذار باشد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">يزداني بابيان اينکه داده&zwnj;هاي فضايي در حوزه کشاورزي چندين سطح را هم پوشش مي&zwnj;دهد ادامه داد: از سطح کلان که پايش سطح زير کشت يک محصول است تا سطح مشاوره به کشاورزان در اصلاح الگوي کشت و درواقع مديريت مزرعه که مي&zwnj;تواند منجر به کشت بهينه و درواقع ارتقا کيفيت شود، فعالان کسب&zwnj;وکارهاي فضايي مي&zwnj;توانند ورود کنند و با استفاده از داده&zwnj;هاي ماهواره&zwnj;اي که ما در اختيارشان مي&zwnj;گذاريم به ارائه خدمات بپردازند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مديرکل توسعه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه سازمان فضايي تأکيد کرد: اين اتفاق دور از ذهني نيست، در حال حاضر بسياري از کشورهاي اروپايي مثل هلند از تکنولوژي&zwnj;هاي فضاپايه به&zwnj;وفور استفاده مي&zwnj;کنند و در همين راستا استارت&zwnj;آپ&zwnj;هاي زيادي در سراسر قاره اروپا شکل&zwnj;گرفته است که به کشاورزان ارائه خدمت و مشاوره مي&zwnj;دهند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي در ادامه با تأکيد بر اينکه در راستاي حمايت از کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه در حال حاضر تا جايي که امکان دارد سازمان فضايي بسياري از داده&zwnj;هاي موردنياز را به&zwnj;صورت رايگان در اختيار مي&zwnj;گذارد گفت: البته تنها داده&zwnj;هاي ماهواره&zwnj;اي نيست که مي&zwnj;تواند به اين استارت&zwnj;آپ&zwnj;ها کمک کند. دادهاي ديگري از قبيل داده&zwnj;هاي هواشناسي و داده&zwnj;هايي که مي&zwnj;تواند از طريق پهپاد تهيه شود و يا داده&zwnj;هاي زميني جزو لاينفک اين زنجيره است. خصوصاً داده&zwnj;هاي خاک و داده&zwnj;هايي که مربوط مي&zwnj;شود به وضعيت ترکيبي خاک که اگر وجود نداشته باشند فعالان اين حوزه درزمينه? مشاوره به کشاورزان نمي&zwnj;توانند ورود کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">يزداني افزود: چون دستيابي به اين اطلاعات نيازمند صرف هزينه&zwnj;هاي هنگفتي است و چون اين&zwnj;يک مسئله زيرساختي محسوب مي&zwnj;شود لازمه&zwnj;اش اين است که دولت به&zwnj;عنوان حوزه بالادستي ورود کند و نقص اطلاعاتي که اين وسط وجود دارد را رفع کند تا استارت&zwnj;آپ&zwnj;هاي فعال درزمينه? ارائه مشاوره به کشاورزان بر مبناي اين اطلاعات بتوانند يک زنجيره کاملي را شکل بدهند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مديرکل توسعه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه سازمان فضايي ادامه داد: البته در حوزه&zwnj;هاي همچون شهر هوشمند و اينترنت اشيا و بحث مديريت بلاياي طبيعي، هواشناسي، پايش جنگل&zwnj;ها، درياها و شيلات، حوزه نفت، گاز و نيرو هم از ديگر مواردي است که فعالان و علاقه&zwnj;مندان در حوزه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه مي&zwnj;توانند ورود کنند و سازمان فضايي هم طبق برنامه&zwnj;هايي که براي اين کسب&zwnj;وکارها ديده است حتي&zwnj;المقدور به تسهيل گري مي&zwnj;پردازد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي در ادامه با تأکيد بر ضرورت تحريک تقاضا براي استفاده از داده&zwnj;هاي فضايي گفت: اين اقدامي است که اتفاقاً وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان فضايي به&zwnj;طورجدي در دستور کار قرار داده و در همين راستا جلسات مستمري به&zwnj;تازگي در سطح وزرا برگزار شد و سعي مي&zwnj;کنيم درباره ضرورت بهره&zwnj;گيري از داده&zwnj;هاي فضايي و اينکه چقدر استفاده از تکنولوژي فضايي مي&zwnj;تواند در تصميم سازي براي دولتمردان واجب باشد فرهنگ&zwnj;سازي و اطلاع&zwnj;رساني کنيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">يزداني افزود: سياست سازمان گسترده&zwnj;تر کردن و عمق دادن به بحث ضرورت استفاده از داده&zwnj;هاي فضايي است که در اين راستا ورود بخش خصوصي و کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه مي توانند نقش موثري ايفا کنند. اين ورود و حضور درواقع مي&zwnj;تواند کل کشور را به استفاده بيشتر و بهينه&zwnj;تر از تکنولوژي ماهواره&zwnj;اي تحريک کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي ادامه داد: در همين راستا ما چندين رويداد از سمينارهاي دانشگاهي در سراسر کشور تا رويدادهاي استارت&zwnj;آپي که نمونه آن مهرماه امسال در هفته جهاني فضايي، برگزار کرديم که به&zwnj;واسطه همين رويدادها استارت&zwnj;آپ&zwnj;هاي زيادي مراجعه کرده&zwnj;اند که اکنون آن&zwnj;ها براي ما تبديل&zwnj;شده&zwnj;اند به يک جامعه آماري تا برنامه خودمان را روي آن&zwnj;ها آزمايش کنيم و بازخورد بگيريم که بهينه&zwnj;ترين برنامه ممکن در حوزه توسعه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه اتفاق بيفتد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مديرکل توسعه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه سازمان فضايي بابيان اينکه شناسايي نيازمندي&zwnj;ها به&zwnj;ويژه توجه به منابع موردنياز براي راه&zwnj;اندازي و توسعه&zwnj;ي کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه از اولويت&zwnj;هاي ما محسوب مي&zwnj;شود گفت: در همين راستا براي کمک به استارت&zwnj;آپ&zwnj;هاي حوزه کشاورزي خوشبختانه صندوق توسعه و حمايت از پژوهش در حوزه کشاورزي پا پيش گذاشتند و تفاهم&zwnj;نامه&zwnj;اي با سازمان فضايي به امضا رساند و مقرر شد استارت&zwnj;آپ&zwnj;هايي که با ما همکاري مي&zwnj;کنند را به اين صندوق معرفي کنيم تا از خدمات تسهيلاتي آن&zwnj;ها استفاده کنند. همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وام وجوه اداره شده خود را براي توسعه کسب&zwnj;وکارهاي فضاپايه در اختيار تيم&zwnj;ها و شرکت&zwnj;هاي بزرگ مي&zwnj;گذارد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">يزداني افزود: ولي بحث مهم&zwnj;تر و شايد گپ بزرگ&zwnj;تري که اين وسط وجود دارد نه بحث مالي بلکه توانمندسازي افراد در صنعت فضايي است. توانمندسازي در اين حوزه هم بازمي&zwnj;گردد به دانشگاه&zwnj;ها و مراکز علمي، تحقيقاتي و آموزشي که ضروري است آن&zwnj;ها به&zwnj;طورجدي وارد اين عرصه شوند. سازمان در حال مذاکره با مراکز دانشگاهي است و در همين راستا نيز تفاهم&zwnj;نامه&zwnj;اي با وزارت علوم امضا شد.<br /></span></p>