16719 هشدار رگولاتوري به مردم درباره فعال سازي پيامک هاي جعلي خدمات ارزش افزوده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گفت: اپراتورهاي تلفن همراه موظف هستند درباره ماهيت پيامک هاي جعلي مربوط به خدمات ارزش افزوده به همه مشترکان اطلاع رساني کنند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> مجيد حقي معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به مشاهده ارسال پيامک هاي تبليغاتي با متن فريبنده از طريق پيام رسان&zwnj;هاي اجتماعي يا سرشماره هاي شخصي که کاربران را تشويق مي کند با ارسال کد، شارژ يا سرويس رايگان دريافت کنند، گفت: برخي از کاربران با اعتماد به اينکه پيام ها، موارد درخواستي در پيامک را انجام مي دهند که در برخي موارد به ثبت و فعال شدن سرويس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر مي شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي افزود: اپراتورها از سوي رگولاتوري موظف شده اند در اين خصوص به مشترکان اطلاع رساني کنند و همه شرکت هاي ارايه دهنده خدمات مبتني بر محتوا براي انجام ندادن اينگونه تبليغات اخطار جدي ارسال کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">حقي با تاکيد بر اينکه سازمان تنظيم مقررات با جديت حقوق کاربران را از طريق مراجع حقوقي و قضايي مرتبط براي شناسايي عوامل اينگونه اقدامات پيگيري مي کند از مردم درخواست کرد ضمن بي توجهي به اينگونه پيام ها، اطلاعات مربوط به سرويس ها و خدمات ارزش افزوده را از سايت&zwnj;هاي اينترنتي رسمي اپراتورها دريافت کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري درباره خبر جعلي منتشر شده در عيد فطر در مورد فعال سازي سرويس بسته اينترنتي يک اپراتور از طريق کد دستوري تصريح کرد: با پيگيري هاي انجام شده منشأ اين پيامک شناسايي و موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي افزود: اين سرويس براي حدود 500 هزار مشترک فعال شده بود که با پيگيري انجام شده، سرويس غير فعال شده و بسته اينترنتي مشترکان به حالت قبل از اين سرويس برگردانده شد و همچنين هزينه هاي دريافت شده از 3 هزار و 100 مشترک براي فعال سازي اين سرويس، به آنها برگردانده شد.</span></p>