16712 با پاسخ منفي دادستان کل کشور، در خواست رفع فيلتر توئيتر بايگاني شد دبير کارگروه فيلترينگ گفت: دادستان کل کشور در نامه‌اي در 2 ارديبهشت امسال در پاسخ به تقاضاي کتبي وزير ارتباطات اعلام کرد، طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در کارگروه تعيين مصاديق مغاير موازين قانوني است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> عبدالصمد خرم&zwnj;آبادي دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در کانال شخصي خود، نوشت: موضوع رفع فيلتر شبکه آمريکايي توييتر قابل طرح در جلسه کارگروه تعيين مصاديق نيست. دادستان کل کشور طي نامه&zwnj;اي در تاريخ دوم ارديبهشت&zwnj;ماه سال جاري در پاسخ به تقاضاي کتبي وزير ارتباطات اعلام کرد: طرح موضوع رفع فيلتر توئيتر در کارگروه تعيين مصاديق مغاير موازين قانوني است. لذا اين درخواست در همان تاريخ بايگاني شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: فارس</span></p>