16642 با حکم آذري جهرمي؛ رييس مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات تغيير کرد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طي حکمي جمال هاديان طبايي زواره را بعنوان رييس جديدمرکز روابط عمومي و اطلاع رساني اين وزارتخانه منصوب کرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> با حکم محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، سيد جمال هاديان طبايي زواره به عنوان رييس مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني اين وزارتخانه منصوب شد.<br />&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12px">در بخشي از اين حکم آمده است:</span></p><p><span style="font-size: 12px">نظر به تخصص، تعهد و سوابق ارزشمندتان در امور مديريتي و رسانه اي، جنابعالي را به سمت &laquo;رييس مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني&raquo;، منصوب مي نمايم.<br />اهم انتظارات عبارتند از:<br />- ارتباط با مخاطبان و اطلاع رساني با بهره مندي از ظرفيت رسانه ها اعم از مکتوب، شنيداري، ديداري و فضاي مجازي؛<br />- بهره مندي از ظرفيت و تجارب نخبگان رسانه اي و تعامل سازنده با اصحاب رسانه؛<br />- ايجاد همگرايي و وحدت رويه ميان بخش هاي اطلاع رساني در وزارت متبوع؛<br />- تدوين و اجراي پيوست ها و پويش فرهنگي به منظور بستر سازي براي اجراي طرح ها و پروژه هاي وزارت متبوع؛<br />- به کارگيري ايده هاي نو در تعامل با رسانه ها و مردم؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">سيد جمال هاديان طبايي زواره، دانش آموخته کارشناسي ارشد رسانه و صاحب چند تاليف و ده&zwnj;ها ياداشت و مقاله در حوزه فرهنگ ارتباطات است.<br />وي پيش از اين مديرکل روابط عمومي و ارتباطات بين الملل و سخنگوي سازمان ملي استاندارد ايران بود و عناويني چون مديرکل روابط عمومي و ارتباطات بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران، معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مدير مشارکت هاي مردمي و تبليغات شهري سازمان زيباسازي شهرداري تهران را در کارنامه دارد.<br /></span></p>