16639 سيم‌کارت‌ سوخته را چطور بازيابي کنيم؟ اگر سيم‌کارت شما به دليل وارد کردن اشتباه پين‌کد و PUK سوخته باشد؛ در چنين شرايطي براي دريافت مجدد سيم‌کارت بايد به دفاتر خدمات ارتباطي اپراتورها مراجعه کنيد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> در صورتي که گوشيتان خاموش شود و پين&zwnj;کد سيم&zwnj;کارتتان هم فعال باشد، هنگامي که بخواهيد آن را روشن کنيد، از شما تقاضاي پين&zwnj;کد مي&zwnj;کند. پين&zwnj;کد، غير از روش&zwnj;هاي معمول استفاده از رمزگذاري براي گوشي&zwnj;هاي موبايل است و درواقع به جاي اينکه به گوشي مربوط باشد، به سيم&zwnj;کارت شما برمي&zwnj;گردد. درواقع حتي پيش از اينکه گوشي&zwnj;هاي هوشمند مانند امروز همه&zwnj;گير شوند هم، پين&zwnj;کد يکي از راه&zwnj;هاي امن کردن سيم&zwnj;کارت بود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در صورتي که مشترک بر اثر فراموشي، پين&zwnj;کد خود را سه بار اشتباه وارد کند، سيم&zwnj;کارت قفل مي&zwnj;شود. براي فعال&zwnj;سازي مجدد نيز به وارد کردن کد هشت رقمي PUK يا (Personal Unblocking Key) نياز است. پس از آن اگر کد PUK&nbsp; هم چندين مرتبه اشتباه وارد شود، سيم&zwnj;کارت سوخته و غيرقابل&zwnj; استفاده خواهد شد. بنابراين توصيه مي&zwnj;شود از وارد کردن شانسي اين کدهاي امنيتي خودداري شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">شماره PUK درج&zwnj;شده روي بدنه&zwnj;ي سيم&zwnj;کارت، کد محرمانه&zwnj;ي سيم&zwnj;کارت بوده و قابل تغيير نيست و درصورت مفقود شدن تنها به مالک سيم&zwnj;کارت قابل ارائه است. بنابراين در صورتي که با وارد کردن PUK اشتباه، سيم&zwnj;کارت از دسترس خارج شده و يا اصطلاحا بسوزد، مشترکين سيم&zwnj;کارت مي&zwnj;توانند با در دست داشتن مدارک شناسايي مورد نياز به يکي از دفاتر خدمات ارتباطي اپراتور مورد نظر خود مراجعه کرده و درصورت عدم منع قانوني، نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مشترکين درصورت معيوب شدن سيم&zwnj;کارت و عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پيغام Insert Simcard يا Card rejected، مي&zwnj;توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي، تعويض سيم&zwnj;کارت را تقاضا کرده و سيم&zwnj;کارت جديد دريافت کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">همچنين کساني که سيم&zwnj;کارت آن&zwnj;ها قديمي است مي&zwnj;توانند جهت انجام تعويض سيم&zwnj;کارت بدون هزينه به يکي از دفاتر خدمات ارتباطي و يا مراکز تلفن ثابت (در تهران) و ادارات مشترکين (ساير استان&zwnj;ها) مراجعه کنند. استفاده&zwnj;کنندگان سيم&zwnj;کارت&zwnj;هاي اعتباري با ارائه اصل و تصوير کارت ملي و برگه مشخصات سيم&zwnj;کارت، مي&zwnj;توانند نسبت به تعويض سيم&zwnj;کارت سوخته در يکي از دفاتر خدمات ارتباطي اقدام کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">شرايط دريافت خدمت و مدارک مورد نياز تعويض سيم کارت &laquo;حضور مالک تلفن همراه يا وکيل قانوني او، تکميل و امضاي فرم درخواست، ارائه اصل و تصوير کارت ملي، ارائه اصل وکالت&zwnj;نامه و تصوير آن در صورت مراجعه وکيل قانوني و ارائه اصل قبض پرداختي دوره آخر شرايط دريافت خدمت و مدارک مورد نياز&raquo; است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>