16635 سرويس رايگان گوگل از فردا پولي مي‌شود قطع يکباره گوگل مپس روي کسب‌و کارهاي اينترنتي ايراني‌ها تقريبا با يک تغيير سراسري اساسي در مدل سرويس‌دهي API‌هاي گوگل مپس همزمان شده است. از 11 ژوئن دسترسي مجاز برنامه‌نويسان به اين API‌ها منوط به داشتن بيلينگ اکانت است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> صاحبان کسب&zwnj;وکارهاي ايراني که در سرويس&zwnj;هايشان از نقشه گوگل استفاده مي&zwnj;کنند اخيرا از مسدود شدن امکان استفاده از قابليت&zwnj;هاي اين سرويس خبر داده&zwnj;اند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بنابر گفته اين کسب&zwnj;وکارها، محدوديت&zwnj;هاي جديد روي API گوگل مپس تنها براي سرويس&zwnj;هاي داراي دامنه دات آي آر ايجاد شده و از اين رو در گفته&zwnj;هاي غيررسمي از اين محدوديت به عنوان تحريم جديد گوگل ياد شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">API مخفف Application Programming Interface به معني رابط برنامه نويسي برنامه است و به توسعه&zwnj; دهندگان يا همان برنامه&zwnj;نويسان امکان استفاده از قابليت&zwnj;هاي برنامه&zwnj;هاي ديگر در برنامه&zwnj;هايشان را مي&zwnj;دهد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">اما قطع يکباره اين سرويس گوگل براي کسب&zwnj;و کارهاي ايراني&zwnj;ها با يک تغيير اساسي در مدل سرويس&zwnj;دهي API گوگل مپس براي توسعه&zwnj;دهندگان برنامه&zwnj;ها تقريبا همزمان شده است. گوگل از اين اقدام به عنوان بزرگترين تغييرات ياد مي&zwnj;کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">پيش از اين گوگل اعلام کرده بود که از 11 ژوئن تمامي توسعه&zwnj;دهندگان براي دسترسي مجاز به API&zwnj;هاي گوگل مپس بايد بيلينگ اکانت (billing account) داشته باشند. اين تغييرات همچنين نيازمند داشتن کرديت کارت است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">با توجه به اينکه اين محدوديت پيش از زمان اعلام شده از سوي گوگل اعمال شده به طوري که هنوز&nbsp; هم يک روز تا رسيدن به زمان آغاز تغييرات سراسري گوگل باقي مانده و تاکنون هم گوگل توضيح رسمي دراين باره نداده است، اظهارنظر قطعي درباره اينکه قطع اين سرويس براي کسب&zwnj;وکارهاي ايراني به دليل تحريم&zwnj;هاي بيشتر يا تغييرات سراسري سرويس&zwnj;دهي گوگل بوده فعلا ممکن نيست.&nbsp; </span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: فارس</span></p>