16532 واکنش وزير ارتباطات به فيلتر شدن تلگرام وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با انتشار توييتي درباره فيلتر شدن پيام رسان تلگرام توضيحاتي ارايه کرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">در توييت محمدجواد آذري جهرمي آمده است:</span></p><p><span style="font-size: 12px">1_ دسترسي شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذير است؛ هرچند استفاده از يک نرم&zwnj;افزار متوقف شود. نرم&zwnj;افزارهاي بديل، شناسايي و جريان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. اين خاصيت و لازمه&zwnj;ي دسترسي آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">2_ فناوري به خودي خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ اين بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم يا فساد در فضاي زندگي مجازي را ترويج مي&zwnj;کند؛ چندان که در فضاي واقعي نيز چنين مي&zwnj;کند که امريست گريزناپذير و علي حده.</span></p><p><span style="font-size: 12px">3_توسعه فناوري نيز پيوسته و توقف ناپذير است، چرا که مکث در اين مسير پرجذب و جوش لايتناهي، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژي، بس سخت و مستصعب است و خود تحريمي از دنياي نوين عقب ماندگي را به دنبال خواهد داشت.</span></p><p><span style="font-size: 12px">4_ سياست&zwnj;گذاري براي رسانه&zwnj;هاي نوين و به رسميت شناختن آن&zwnj;ها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نيازمند اقدامي عاجل است که تعارض کشور با شبکه&zwnj;هاي اجتماعي را کاهش و باعث وحدت عمومي و مانع سلب اعتماد خواهد شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">5_ در اين ميان نبايد از عدم وجود استانداردي جهاني براي حفظ حاکميت کشورها در نرم&zwnj;افزارهاي فضاي مجازي گذشت، اين تعارضي است که براي اکثر کشورها وجود دارد. زماني که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس&zwnj;العمل حاکميت&zwnj;ها امري غيرطبيعي و غيرمعقول نمي&zwnj;نمايد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">به گزارش ايسنا، عصر روز گذشته دادستاني تهران دستور قضايي مسدودسازي پيام رسان تلگرام را منتشر کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بخشي از متن اين دستور که از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران صادر شده، به شرح زير است:</span></p><p><span style="font-size: 12px">با توجه به اعلام شکايات متعدد عليه شبکه اجتماعي تلگرام به دادسراي عمومي وانقلاب تهران و تقاضاهاي فراواني که در خصوص جلوگيري از فعاليت شبکه مذکور از ناحيه شهروندان به اين دادسرا واصل شده، هم چنين درخواست ضابطان و ساير نهادهاي ذي ربط مبني بر برخورد قانوني و اتخاذ تصميم نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت بدون ضابطه و غير قابل کنترل پيام&shy;رسان تلگرام و با عنايت به اين&zwnj;که شبکه تلگرام (به نشاني اينترنتي TELEGRAM.ORG ) با سرمايه گذاري خارجي و بدون رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام به فعاليت غيرقانوني و بي&shy;&zwnj;ضابطه در فضاي مجازي کشور نموده و اين اقدامات بستر امني براي فعاليت گروه &shy;هاي تروريستي بين&shy;&zwnj;المللي گرديده بنحوي که عمليات تروريستي گروهک هاي معاند از جمله عمليات تروريستي گروهک داعش در مجلس شوراي اسلامي و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر وزحمي شدن ده&zwnj;ها نفر از مردم شريف ايران گرديد و همچنين اقدامات گروهک&zwnj;هاي معاند در اغتشاشات دي ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمي شدن جمعي از شهروندان کشور و خسارات مالي فراوان به اموال خصوصي و عمومي شد و بسياري از اقدامات ضدامنيتي ديگر ازطريق اين پيام رسان سازماندهي و هدايت شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">لذا در اجراي ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 751 قانون مجازات اسلامي و به استناد اصل 156 قانون اساسي و مواد 498، 500، 512، 513، 514، 609، 610، 639، 697، 698، 700، 729 الي 731 و 742 الي 750 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده 6 قانون مطبوعات، دستور مسدودسازي پيام رسان تلگرام صادر و اعلام مي&shy;گردد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">با توجه به مراتب فوق کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زير ساخت و اپراتورهاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف&zwnj;&shy;اند از تاريخ97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">متذکر مي&shy;&zwnj;گردد اعمال مسدودسازي بايد بنحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب کيفري خواهد بود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>