16478 بررسي راهکارهاي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات استان تهران جلسه شوراي مديران ICT استان تهران به ميزباني اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان تهران برگزار شد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">در اين جلسه مرتضي رضايي مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان تهران با تشريح جايگاه و ماموريت هاي ادارات کل استاني به ضرورت همدلي و هماهنگي براي تحقق اين وظايف پرداخت و با اعلام اينکه از هفته آينده به تفکيک در تمامي شهرهاي استان جلسات بررسي مشکلات ارتباطي با حضور مسوولان شهرستان برگزار خواهد شد، گفت: انتظار مي رود خروجي و مصوبات اين جلسات با جديدت پيگيري و مشکلات رفع شود.<br />وي با اشاره به جايگاه استان تهران به عنوان مهم ترين استان کشور بر آمادگي همه اپراتورها براي بحران هاي احتمالي مانند زلزله تاکيد کرد و از اداره کل منطقه شمال سازمان تنظيم خواست تا ضمن بازديد از سايت هاي فعال اپراتورها کمبودهاي احتمالي بخصوص در زمينه تامين منبع انرژي اين سايت ها را گزارش و تا رفع مشکلات احتمالي پيگيري کند. <br />در ادامه هريک از اعضاي جلسه به بيان ديدگاه انتظارات و مشکلات بخصوص در زمينه همکاري شهرداري ها براي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي در سطح استان تهران پرداختند که قرار شد اين مسايل و نيازمندي ها در جلسات تخصصي که در سطح استان و شهرستانها برگزار مي شود، مطرح و پيگيري شود.<br />اضافه مي شود که در اين جلسه نمايندگان شرکت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات، شرکت پست، همراه اول، ايرانسل و رايتل حضور داشتند. </span></p>