14792 19 نقطه استان تهران انتخابات الکترونيکي انجام مي شود نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا در 19 نقطه استان تهران به روش الکترونيکي خبر داد و گفت: بعد از انتخابات عوامل اجرايي و نظارتي تجربيات،‌ نواقص قانون انتخابات و خلاء هاي فرآيند انتخابات را به ناظران خود در مجلس شوراي اسلامي انتقال دهند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-&nbsp;</span></span></strong></span><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">&nbsp;ايسنا نوشت، عليرضا رحيمي رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران در گردهمايي مشترک بازرسان و نمايندگان فرماندار در دوازدهين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا با اعلام اينکه در 19 نقطه استان تهران انتخابات الکترونيکي برگزار مي شود، از مسوولان وزارت کشور خواست براي توجيه فني و عملياتي هيات هاي اجرايي نشست توجيهي برگزار کنند.<br />&nbsp;وي با بيان اينکه دغدغه مجلس حفظ اعتماد مردم به متوليان انتخابات است، افزود: بي طرفي ما در انتخابات بسيار اهميت دارد. از اينرو نبايد سلايق سياسي خود را در شعب اخذ راي و محدوده منتهي به اين شعب دخالت دهيم.<br />&nbsp;نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه مجريان و ناظران انتخابات در معرض قضاوت مردم هستند، اظهار کرد: مردم انتظار ندارند در کلام يا در رفتار متوليان انتخابات جانب داري از يک نامزد خاص را مشاهده کنند. نبايد سلايق سياسي مان را در انتخابات دخالت دهيم.<br />&nbsp;عضو هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران خطاب به مديران وزارت کشور و بازرسان و نمايندگان فرماندار گفت: بعد از انتخابات عوامل اجرايي و نظارتي تجربيات،&zwnj; نواقص قانون انتخابات و خلاء هاي فرآيند انتخابات را به ناظران خود در مجلس شوراي اسلامي انتقال دهند. توجه به اين مساله در رفع ايرادات قانوني و اجرايي براي انتخابات آينده بسيار مهم است.<br />&nbsp;اين مقام مسوول مشارکت حداکثري و سلامت برگزاري انتخابات را در دستان عوامل اجرايي و نظارتي دانست و ابراز اميدواري کرد: زمينه تحقق اين دو هم با همکاري ناظران و مجريان برگزاري انتخابات به نحو احسن فراهم شود.</span></span></p><p>&nbsp;</p>