سرویس ICT داخلي ۱۳۹۷/۵/۳ - ۹ : ۴۷ شماره: 16772
رييس سازمان فناوري اطلاعات: حضور 41دستگاه دولتي با 314 خدمت در الکامپ 97
رييس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به ارايه خدمات دولت الکترونيک با حضور 41 دستگاه دولتي در نمايشگاه الکامپ 97، گفت: دولت الکترونيک ابزار شفاف سازي و جلوگيري از رانت است و با ارايه خدمات دولت الکترونيک در نمايشگاه الکامپ، ساير دستگاه ها را نيز به استفاده از اين خدمات ترغيب مي کنيم.

وايمکس نيوز- رسول سراييان رييس سازمان فناوري در نشست خبري بيست و چهارمين نمايشگاه الکامپ با اشاره به اينکه نمايشگاه مذکور يکي از رويدادهاي مهم در حوزه فناوري است که هر سال برگزار مي‌شود، بيان کرد: نمايشگاه الکامپ امسال با سال هاي گذشته تفاوت هاي اساسي دارد.

وي با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ميان سازمان فناوري اطلاعات به عنوان نماينده دولت و سازمان نظام صنفي رايانه اي که به عنوان نماينده بخش خصوصي، تصريح کرد: از بهمن ماه سال گذشته براي آغاز نمايشگاه برنامه ريزي‌هايي صورت گرفت و تلاش کرديم که بخش خدمات حوزه دولت الکترونيک و سالن دولت فضاي وسيع تري نسبت به سال گذشته در اختيار داشته باشند.

رويکرد سازمان فناوري اطلاعات در نمايشگاه الکامپ، خدمت محور است
معاون وزير ارتباطات با تاکيد به حضور 41 دستگاه  با  314 خدمت در 2500متر فضا در اين نمايشگاه، گفت: رويکرد اصلي ما در اين نمايشگاه خدمت محور است و حضور هر دستگاهي  الزاما با ارايه خدمات الکترونيکي همراه است.

وي درباره حضور دستگاه هاي عرضه خدمات در نمايشگاه الکامپ، افزود: سازمان برنامه و بوجه با 20 خدمت، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعي با 15 خدمت، شهرداري 15 خدمت، سازمان بورس و اوراق بهادار با  16 خدمت و گمرک جمهوري اسلامي با 13 خدمت مشخص در اين نمايشگاه حضور دارند.

سراييان با اشاره به حضور شرکت هاي استارتاپي در نمايشگاه الکامپ خاطرنشان کرد: بيش از 400 شرکت استارتاپي در 5 سالن از نمايشگاه الکامپ 97 حاضر هستند.

 

ارايه دولت همراه در الکامپ

وي با اشاره به ارايه دولت همراه در نمايشگاه الکامپ امسال،تصريح کرد: ارايه دولت همراه در نمايشگاه يکي از موضوعات مهم است که با معرفي آن، دستگاه ها به استفاد ه از آن ترغيب ‌شوند زيرا افراد به آساني مي توانند وارد دولت همراه مي شود و همه خدمات را دريافت کنند، به طوري که با نصب اپليکشن با يک بار ورود با روش هاي مختلف احراز هويت مي شوند و ديگر نيازي نيست با يوزرهاي مختلف پسوردهاي متعدد دريافت کنند.

 

رشد 20 رتبه اي دولت الکترونيک

رييس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به اعلام رشد 20 رتبه اي توسعه دولت الکترونيک توسط سازمان ملل متحد در ايران، تاکيد کرد: سازمان ملل متحد 193 کشور را بر اساس الکترونيکي شدن به رتبه هاي خيلي بالا، بالا، متوسط و پايين تقسيم بندي کرده است  و هر 2سال يکبار کشورها را با شاخص هاي خود رتبه بندي مي کند که در اخرين رتبه بندي، کشور ما از مرحله متوسط به بالا ارتقا پيدا کرده است.

وي تاکيد کرد: ارتقاي رتبه در اين زمينه کار سختي است اما نشانه اي از تحول در الکترونيکي کردن خدمات محسوب مي‌شود، به طوريکه در توسعه دولت الکترونيک بخش مشارکت الکترونيکي وجود دارد که در اين بخش کشور ما نسبت به سال 2016 در حدود 33 پله رشد داشته است که جز 5 کشور نخست دنيا که اين رشد را تجربه کرده است شناخته شديم.

سر اييان با اشاره به مقايسه الکامپ با نمايشگاه جي تکس امارات تصريح کرد: البته از نظرحضور شرکت هاي بين المللي در نمايشگاه الکامپ قابل مقايسه نيست اما از نگاه تکنولوژي منحصر به فرد است به طوري که بيش از 400 شرکت در 5 سالن نمايشگاه شرکت کرده اند، البته در تلاش هستيم که در سال هاي آينده شرکت هاي بيشتري حضور داشته باشند.

 

همراه نبودن دستگاه ها در دولت همراه

رييس سازمان فناوري با بيان اينکه مهمترين معضل براي دولت الکترونيک همراه نبودن سازمان‌هاو دستگاه ها است، تصريح کرد: در تلاش هستيم  دستگاه هاي اصلي و تاثيرگذار در نمايشگاه الکامپ دور هم جمع شوند و اميدواريم که در بخش قوه قضاييه سرويس روزنامه رسمي به مرکز تبادل اطلاعات متصل  شده و ساير خدمات اين حوزه نيز الکترونيکي شود.

وي افزود: اين در حالي است که نيروي انتظامي نقش خوبي در الکترونيکي شدن ايفا کرده است واگر اين موضوع گسترده شود از بسياري فسادها پيشگيري مي شود و اميدواريم اين موضوع فتح بابي براي ساير دستگاه ها براي ارايه خدمات دولت الکترونيک باشد.

معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينکه در سال گذشته ستادي در هيات دولت براي حمايت از استارتاپ ها تشکيل شد، بيان کرد: ثبت شدن ساختار و هويت شرکت ها از طريق نظام صنفي  در دستور کار قرار گرفت و همچنين با تصويب طرح نوآفرين موانع کسب و کارهاي ثبت شرکت، بيمه و ماليات نيز رفع مي شود.

 

دولت الکترونيک ابزار شفاف سازي

رييس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اينکه امروزه در حوزه فناوري اطلاعات کشور نقش دولت الکترونيک مهم است تصريح کرد: دولت الکترونيک ابزار شفافيت سازي و پيشگيري از رانت است و امسال تفاوت با سال هاي گذشته را نشان مي دهد و در حال حاضر  زيرساخت و مرکز تبادل اطلاعات دولت الکترونيک در سازمان فناوري اطلاعات مستقر شده است.

وي با تاکيد به اينکه در حوزه خدمات دولت الکترونيک رسانه ها بايد مطالبه گر باشند، افزود: رسانه ها بايد  ارايه سرويس هاي الکترونيکي و حضور در دولت الکترونيک را از دستگاه ها مطالبه کنند زيرا امروزه خدمات بدون حضور افراد ارايه مي شود.

سراييان  با بيان اينکه بخش خصوصي در دولت الکترونيک مشارکت دارد تصريح کرد: در ارديبهشت ماه سال جاري مصوب شد تا 23 پروژه اولويت دار دولت الکترونيک تا  9آذر سال 99 خاتمه يابد بنابراين نمايشگاه الکترونيک سال 99 متفاوت تر از گذشته برگزار مي شود.

وي با اشاره به امضاي تفاهم نامه ضبح امروز وزير ارتباطات با وزير جهادکشاورزي تصريح کرد: با امضاي اين تفاهم نامه، پروژه داده باز کليد خورد و 80درصد داده هاي کشاورزي در اختيار کسب و کارها قرار مي گيرند که اميدواريم راهي براي کارآفريني در حوزه خدمات نوين باشد.

 

حضور بيش از 400 استارتاپ در نمايشگاه الکامپ 97

محمد باقر اثني عشري رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور نيز در اين نشست خبري با اشاره به اينکه الکامپ قديمي ترين نمايشگاه فناوري در منطقه است، گفت: يکي از محورهاي نمايشگاه الکامپ 97 دولت هوشمند است و دستگاه هاي مختلف دولتي در حوزه دولت الکترونيک خدمات خود را در اين نمايشگاه ارايه مي کنند.

وي به مشکلات کشور در حوزه مسائل اقتصادي اشاره کرد و افزود: به همين دليل براي شرکت در نمايشگاه الکامپ 97، رويش ها و ريزش هايي داشتيم و برخي از شرکت هاي همکار نتوانستند در اين نمايشگاه حضور داشته باشند.

اثني عشري بخش الکام استارز را از يکي  از بخش هايي عنوان کرد که مورد استقبال بسيار استارتاپ ها قرار گرفته است و در اد امه گفت: بخش الکام استارز امسال با 6600 متر مربع شامل 424 استارتاپ  است که 192 استارتاپ بصورت کانتر و 232 استارتاپ هم به صورت غرفه در اين نمايشگاه حضور دارند که افزايش دوبرابري را در اين بخش شاهد هستيم.

وي با بيان اينکه در سال گذشته 99 غرفه استارتاپي وجود داشت، افزود: اما اين تعداد امسال به 232 غرفه رسيده که نشان مي دهد استارتاپ هايي که در سال گذشته به صورت کانتر حضور داشتند توانستند کسب و کار خود را گسترش دهند و امسال به صورت غرفه در نمايشگاه حضور داشته باشند.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي ايران تصريح کرد: امسال 320 شرکت در الکامپ  در مساحتي در حدود 25 هزار متر مربع حضور دارند که البته تعدادي از FCP ها و شرکت هاي اينترنتي و سخت افزاري به دلايل مشکلات اقتصادي نتوانستند در اين نمايشگاه حضور داشته باشند.

وي به بخش الکام گيمز(بازي هاي رايانه اي) به عنوان يکي ديگر از بخش هاي نمايشگاه الکامپ اشاره کرد و افزود: براي اين بخش از نمايشگاه 600 متر مربع در نظر گرفته شده است که 22 شرکت بازي ساز رايانه اي ايراني و خارجي در کنار هم حضور دارند.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور از راه اندازي بخش الکام ترندز  در نمايشگاه الکامپ امسال خبر داد و گفت: شرکت هايي که در حوزه فناوري هاي نوين و آينده نگرمانند بلاک چين، اينترنت اشيا، شهرهوشمند و هوش مصنوعي فعاليت مي کنند، در اين بخش حضور دارند.

وي در بخش ديگر اين نشست خبري از تصويب عضويت آسان کسب و کارهاي نوپا درسازمان نظام صنفي رايانه اي کشور خبر داد و افزود: اين کار با هدف ايجاد اکوسيستم کسب و کارهاي نوپا در کنار کسب و کارهاي بزرگ و قديمي انجام مي شود تا بتوانيم به هدف توسعه بازار در اين حوزه دسترسي پيدا کنيم.

 

الکترونيکي شدن 100درصد اظهارنامه‌هاي مالياتي

در ادامه اين نشست خبري رضا باقري اصل عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به اينکه نمايشگاه الکامپ موضوعي مهم محسوب مي شود، گفت: براي رشد اقتصاد در فضاي ICT بايد مطالبه گر باشيم  زيرا يکي از حوزه هاي اميدبخش در کشور به شمار مي رود.

وي با اشاره به رشد رتبه توسعه دولت الکترونيک در کشور، افزود: بايد توجه داشت که سنجش اين رشد توسط داوران بين المللي صورت مي گيرد به طوري که ما مرجع هايي  را در اختيار داوران قرارمي دهيم و آنها اين شاخص ها را با مدل هاي خود تطبيق مي دهند.

باقري اصل افزود: روش هاي ارزيابي در دوره هاي مختلف متفاوت است به طوري که اگر همين داده ها را در دوره بعد ارايه دهيم مورد قبول واقع نمي شود.

عضو هيات عامل سازمان فناوري با اشاره به الکترونيکي شدن 100درصد اظهارنامه مالياتي خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرحله رسيدگي و دادرسي ماليات ها هنوز الکترونيکي نشده است در تلاش هستيم تا ماليات نقل و انتقال املاک و بيمه را نيز به صورت الکترونيکي انجام دهيم.

وي با بيان اينکه الکترونيکي شدن به حوزه سلامت نيز رسيده است، اظهار کرد: در ديدار وزير ارتباطات با مسوولان تامين اجتماعي استحقاق درمان تعيين شد و از بين 606 بيمارستان وزارت بهداشت 583 بيمارستان مشمول استحقاق درمان شدند.

 

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 16772
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي